Our Vision / Ein Gweledigaeth

As a school our aim is to achieve the wobr efydd (bronze award) in the Siarter Iaith, during the academic year 2023/24.

The Siarter Iaith (Welsh Language Charter) is a project, introduced by the Welsh Assembly to promote the Welsh language and to develop a Welsh ethos in schools. Thus, encouraging all pupils, staff and the wider community to further develop their Welsh language skills and their awareness of Welsh culture and heritage.

Ein nod ni fel ysgol ydy ennill y wobr efydd, yn y Siarter Iaith Gymraeg, yn ystod y flwyddyn academaidd 2023/24.

Prosiect yw’r Siarter Iaith Gymraeg, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg a datblygu ethos Gymraeg mewn ysgolion. Y bwriad yw felly i ysgogi disgyblion, staff a’r gymuned ehangach i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a’u hymwybyddiaeth o ddiwylliant ac etifeddiaeth.

So/ Felly …

Ewch amdani! Rhowch gynnig arni!!