Celebrations / Dathliadau

Diwrnod Shwmae

Diwrnod Shwmae is celebrated annually on the 15th of October. We embrace opportunities to promote Welsh in an informal and enjoyable way within and outside the classroom. Pupils in year 7 engaged in Shwmae Competitions as well as various activities for KS3 and 4 pupils during Welsh lessons. A successful week of celebrating was had by all.

Dathlwyd Diwrnod Shwmae yn flynyddol ar y 15fed o Hydref. Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cyfleoedd i hybu’r iaith Gymraeg mewn ffyrdd hwylus ac anffurfiol o fewn a thu hwnt i’r ystafell ddosbarth. Eleni cymerodd flwyddyn 7 rhan mewn nifer o gystadlaethau a gweithgareddau Shwmae. Yn ogystal â hyn mwynheuon nhw dasgau Shwmae yn ystod y gwersi hefyd. Cafwyd wythnos lwyddiannus o ddathlu.

Year 7 – Diwrnod Shwmae competition winners / Enillwyr Cystadlaethau Diwrnod Shwmae.